Tarieven

Met onze tarieven zijn wij zowel gebonden aan de wettelijke regelingen, als de vergoedingen van uw zorgverzekeraar.
Iedereen in Nederland heeft een wettelijk verplicht eigen risico. Een eigen risico houdt in dat u een deel van de jaarlijkse kosten voor medicijnen en zorg zelf moet betalen. In 2018 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,- per persoon. Dit eigen risico is een minimum vereist bedrag.

Daarnaast hebben zorgverzekeraars maximumtarieven voor de techniek/materiaalkosten vastgesteld. Dit betekent dat verschillende zorgverzekeraars, voor dezelfde behandelingen, verschillende vergoedingen verstrekken. Uw verzekering valt uiteen in een basis en aanvullende verzekering. De meeste vergoedingen komen uit de aanvullende tandartsverzekering. Een uitzondering daarop zijn de volledige protheses, deze worden vergoed uit de basisverzekering. Welke behandelingen worden vergoed, en de hoogte daarvan verschilt dus per verzekeringsmaatschappij en per pakket.

Regelgeving eigen bijdrage en eigen risico in 2018
De zorgverzekeraars (en overheid) hanteren bij vergoedingen een aantal inhoudingen. Elk jaar zijn deze inhoudingen aan veranderingen onderhevig. Hieronder wordt een uitleg gegeven over de huidige regels.

1) Wettelijk eigen risico
Elke verzekerde vanaf 18 jaar heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u het eerste deel van de zorg die u ontvangt, zelf betaalt. In 2018 is dit € 385,-. Heeft u het wettelijke eigen risico nog niet bereikt in het lopende jaar dan wordt het nog openstaande bedrag van de vergoeding gehaald.

2) Vrijwillig eigen risico
Buiten het wettelijke eigen risico heeft u mogelijk een vrijwillig eigen risico. Heeft u het vrijwillig eigen risico nog niet bereikt in het lopende jaar dan wordt het nog openstaande bedrag van de vergoeding gehaald (dit heeft alleen betrekking op vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen).

3) Eigen bijdrage
Op de vergoeding van een volledige prothese wordt de wettelijke eigen bijdrage ingehouden.

Volledige prothese boven, onder of boven & onder

 • De vergoeding vanuit de basisverzekering bedraagt 75% van de totale kosten.
 • De eigen bijdrage bedraagt 25% van de totale kosten. De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Reparaties en rebasing van een volledige prothese

 • Reparaties en rebasing kennen een vergoeding vanuit de basisverzekering van 90%.
 • De eigen bijdrage bedraagt 10%. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Volledige prothese op implantaten

 • Voor een vergoeding vanuit de basisverzekering dient een machtiging afgegeven te zijn door de zorgverzekeraar.
 • Na machtiging is er een vergoeding vanuit de basisverzekering met een eigen bijdrage.
 • Een volledige onder prothese op implantaten kent een eigen bijdrage van 10%.
 • Een volledige boven prothese op implantaten ken een eigen bijdrage van 8%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale boven prothese in combinatie met een implantaat gedragen onder prothese kent een samengestelde eigen bijdrage van 17% en 10%.
 • Een tegelijkertijd vervaardigde normale onder prothese in combinatie met een implantaat gedragen boven prothese kent een samengestelde eigen bijdrage  van 17% en 8%.
 • De eigen bijdrage kan gedeeltelijk tot geheel vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering. Dit is verschillend per aanvullende verzekering. Let op: zie opmerking over eigen risico!

Indien u een aanvullende (tandpolis) heeft wordt de eigen bijdrage mogelijk vergoed uit de aanvullende verzekering met in achtneming van het vrijwillig eigen risico. Vraag u zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarde.

Omdat genoemde inhoudingen door zorgverzekeraars, overheid of door u zelf (aanvullende polis) aan veranderingen onderhevig zijn, is de behandeldatum (bij protheses de plaatsing datum) waarop de behandeling is uitgevoerd of de prothese geplaatst is leidend voor de dan geldende regels. Dit kan afwijken van de afspraken die gemaakt zijn tijdens de intake